Lihat Maklumat Layanan


MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini B2TKE menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai pedoman pelayanan yang telah ditetapkan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.